środa, 23 listopada 2016

Modelarski Kalendarz Adwentowy. Modellers’ Advent CalendarŚwięta zbliżają się wielkimi krokami. Boże Narodzenie, to rodzinny czas spędzany w gronie najbliższych, a modelarska brać, to też swego rodzaju rodzina!
Chcemy, aby czas odliczania do świąt przeżyć jeszcze bliżej Was - modelarzy i dlatego przygotowaliśmy coś, dzięki czemu będziemy mogli codziennie spotykać się na Facebooku biorąc udział wspólnie w tym przedsięwzięciu.

Zorganizowaliśmy dla Was zabawę - konkurs pod nazwą Modelarski Kalendarz Adwentowy. Nasz kalendarz nie będzie jednak zawierał czekoladek, a zdjęcia sklejonych przez Was modeli JSC.

Christmas is almost here. It is a family time spent with loved ones. For us, modellers are also a kind of our family!
While counting down to Christmas, we want to be even closer to you. That is why we prepared something, which give us an opportunity to meet you every day on Facebook, taking part in this event together.
We prepared a paper model challenge for you - it is also a competition. We called it Modellers’ Advent Calendar. Our calendar will not contain chocolates (as a traditional one) but photos of glued models JSC instead.


1. Zabawa będzie trwała od 1 do 24 grudnia włącznie.

2. Zabawa polega na tym, że codziennie w czasie jej trwania będziecie mieli jedno zadanie zdjęciowe do wykonania na konkretny temat. Codziennie rano (około 6.00 CET - ważne dla osób spoza Polski) będziemy publikowali na Facebooku tytuł zadania i naszą interpretację zdjęciową na dany temat. A Wy, w komentarzach pod konkretnym postem umieszczacie swoje zdjęcia związane z tematem na dany dzień. Z wszystkich Waszych zdjęć zrobimy galerię na tym blogu. Będzie ona dostępna do obejrzenia od poniedziałku 2 stycznia 2017.

3. Ogólne zasady:
Zadanie dla Was: rano czytacie temat zadania, wykonujecie je robiąc zdjęcie i wstawiacie fotkę w komentarzach pod danym zadaniem.
Sprzęt dowolny - od najmniejszych aparatów, poprzez aparaty cyfrowe, aż do telefonów i tabletów.
W zabawie może wziąć udział każdy niezależnie od wieku i stażu modelarskiego. Do zabawy można się przyłączyć w dowolnym momencie, nie trzeba robić zdjęć z każdego zadania. Można też zamieścić zdjęcie później, pamiętając o tym, aby trafiło do prawidłowego tematu. Zdjęcia w opisie muszą zawierać nazwę statku, samolotu lub budynku JSC. Można zamieścić zdjęcie tego samego obiektu w różnych kategoriach zadaniowych, lecz musi to być inne ujęcie. Ten sam model, ale inne zdjęcie.
Uwaga - model musi być sklejony przez publikującego.

1. The challenge will last from 1 to 24 December 2016.

2. Every day during the challenge you will have one task to do with a specific topic. Every morning (around 6.00 am CET) on Facebook we will give you a task to do for a current day, and publish our photo referred to the topic.
Your job would be to read the task and take a photo of any JSC model connected to the topic and publish it in comments below this post.
We will gather all your photos and put them to the picture gallery on this blog. The gallery will be available to watch from Monday January 2, 2017.

3. General rules:
You can use any equipment - the smallest cameras, digital cameras, phones and tablets.
Everybody can take a part - no matter how old you are and what is your skill and knowledge of assembling paper models.  You can join this Callendar at any time, no need to take pictures of each task. You can also post a picture later, remembering to place it in the correct topic. In comment you must put the name of the ship, aircraft or building which is in the photo. You can post the same model in few different subjects, but it must be a different shot. The same model but a different shot.
The models must be glued by person who publishes a photo.


4. Jako, że jest to również konkurs - przewidujemy nagrody! O nagrodach zdecyduje liczba lajków pod poszczególnymi zdjęciami. Nie sumujemy lajków ze wszystkich zdjęć danej osoby. Właściciele zdjęć, które zyskają największą ilość „lajków” zostaną nagrodzeni rabatem na zakupy w sklepie internetowym www.jsc.pl.
Będą trzy nagrody za największą ilość lajków:
- pierwsze miejsce - rabat w wysokości 20%
- drugie miejsce - rabat w wysokości 15%
- trzecie miejsce - rabat w wysokości 10%
W przypadku właścicieli zdjęć o identycznej ilości lajków, o nagrodzie zdecyduje losowanie.
Laureatów prosimy o kontakt na Facebooku lub mailowy katarzyna.czolczynska@jsc.pl
Lajki przyznawane naszym zdjęciom będą bardzo miłe dla nas, lecz JSC nie bierze udziału w konkursie :)

5. Zdjęcia można „polubiać” do północy (CET - ważne dla osób spoza Polski) w Wigilię 24 grudnia. Minutę po północy zakończymy podliczanie lajków i późniejsze lajki nie będą już doliczane.
Utworzony z Waszych zdjęć Modelarski Kalendarz Adwentowy zostanie opublikowany tutaj na blogu w poniedziałek 2 stycznia 2017 o 06.00 rano (CET - ważne dla osób spoza Polski). W tym samym czasie ukaże się rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców - i tutaj i na Facebooku.
Pamiętajcie, że zamieszczając zdjęcia w komentarzach na FB zgadzacie się na umieszczenie ich wraz z podpisem/nickiem u nas na blogu.

6. I na koniec - najważniejsza w tym wszystkim jest dobra zabawa. Chodzi o to, aby Wasze sklejone modele pokazać jak największej ilości osób, aby propagować tą wspaniałą pasję, jaką jest modelarstwo kartonowe. Dzielcie się poprzez zdjęcia pozytywną energią :)
No i wiadomo - lecz trzeba to napisać - żadne zdjęcie nie może naruszać ogólnie przyjętych zasad estetyczno-moralnych. Nie można również zamieszczać nie swoich zdjęć. Wszystkie zdjęcia naruszające te zasady będą przez nas usuwane.
Miłej zabawy!!!

4. As it is also a competition - you can win a prize! A person who get the biggest number of “likes” under a picture win a first prize. There is a second and third prize too. We do not add up all likes of somebody’s pictures. Just “likes” under each individual photo. The owners of images that get the greatest number of "likes" will be rewarded with a discount on a purchase online www.jsc.pl.
- First prize - a discount of 20%
- Second prize - a discount of 15%
- Third prize - a discount of 10%
Owners of images with the same number of “likes” - we will draw a winner.
The winners please contact us on Facebook or email - katarzyna.czolczynska@jsc.pl
You can “like” our photos too, that will be very nice to us, but obviously we do not take part in this competition:)

5. Pictures can be "liked" until midnight (CET!) on Christmas Eve, December 24th. It is a deadline. One minute after midnight (CET) “likes” will not be counted, even if you add them later.
Modellers’ Advent Calendar will be created with all your photos. It will be published here on the blog on Monday, January 2, 2017 by 06.00 am. At the same time, a competition results will be published - here and on Facebook.
Remember that if you post photos in comments on FB, you give us a permission to publish them together with your name/signature /nickname on the blog.

6. And finally - our goal is that it supposed to be a good fun. We want to propagate a great passion for paper models. Show everybody that paper modellers are happy people and they share a positive energy via their wonderful hobby:)
And last but not least - you are not allowed to publish pictures which are not yours or which violate moral principles. All photos like this will be removed by JSC.
Have a good fun!